Muradiye

COĞRAFYA
Muradiye Beldesi Manisa iline bağlıdır. Manisa’nın 10 km batısında yer almaktadır. Gediz nehri kuzeyde sınırlarının içinden geçer. Manisa-Menemen Karayolu beldenin içinden geçmektedir. Manisa Organize Sanayi Bölgesinin bitişiğindedir. Nüfusu 2010 yılına göre 5985’dir. Bu nüfus Sanayi Bölgesinin ve Celal Bayar Üniversitesinin Beldemizde olması nedeni ile gündüz 20000’i bulmaktadır. Yerleşik alanın yüzölçümü 20.000 hektardır. Beldenin en uzak iki noktası arasındaki mesafe 7200 metredir.


EKONOMİK YAPISI
Nüfusun %50 si tarımla geçimini sağlamaktadır. Tarım ürünlerinden üzüm. domates, karpuz, mısır ve buğday başta gelmektedir. Bölgemizde 130 adet fabrika ve işyeri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 6000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizde ihracata yönelik birçok firma yer almaktadır. Üniversite ve Sanayisi ile geleceğe ışık tutmaktadır.


SOSYO KÜLTÜREL YAPISI
İzmir-Ankara Devlet Demir Yolu beldemizin içinden geçmektedir ve bir istasyon bulunmaktadır. Manisa Menemen Karayolu da Beldemiz içerisinden geçmektedir. Beldemizde üç adet Taşıyıcılar Kooperatifi bulunmaktadır. Bu Kooperatifler Muradiye-Manisa yolcu taşımacılığı yaptığı gibi Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrencileri Manisa ve İzmir’e taşımaktadır


ULAŞIM
İzmir-Ankara Devlet Demir Yolu beldemizin içinden geçmektedir ve bir istasyon bulunmaktadır. Manisa Menemen Karayolu da Beldemiz içerisinden geçmektedir. Beldemizde üç adet Taşıyıcılar Kooperatifi bulunmaktadır. Bu Kooperatifler Muradiye-Manisa yolcu taşımacılığı yaptığı gibi Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrencileri Manisa ve İzmir’e taşımaktadır.